lyme

TIPS EN WEETJESVergiftiging door chocolade

In chocolade zit theobromine. Deze stof is voor de mens niet giftig maar wel voor dieren als honden, katten, paarden, papegaaien en fretten. lees meer..Hondenziekte door Vossen

Vlak over de grens bij Venlo zijn twee dode vossen gevonden die leden aan hondenziekte. Dit is een zeer besmettelijke en dodelijke ziekte waaraan niet alleen vossen, maar ook onze honden kunnen overlijden. lees meer...


Het verwijderen van een teek bij uw hond of kat

Hoewel het verwijderen van een teek bij uw hond geen spoedgeval is, kunt u beter de teek direct verwijderen. Dit voorkomt de potentiële overdracht van gevaarlijke aandoeningen zoals de ziekte van Lyme. lees meer..De ziekte van Lyme bij de hond of kat

Wat is de Ziekte van Lyme?

De Ziekte van Lyme is een ernstige aandoening voor mens en dier. Het wordt veroorzaakt na een besmetting van de Borrelia bacterie na de beet van een teek. We zien het steeds vaker in Nederland voorkomen. Mits in een vroeg stadium behandeld is de prognose goed. Tekenpreventie is de belangrijkste maatregel om de ziekte te voorkomen. Echter er zijn veel chemische preventieve middelen op de markt waarvan de dieren ziek worden of zelfs overlijden. Derhalve is het van belang om goed op te letten welk middel u gebruikt. Er zijn ook middelen op natuurlijke basis verkrijgbaar.

In heel Nederland komen besmette teken voor. Verder onderzoek is in volle gang. Het is inmiddels duidelijk dat in ieder geval op de Hoge Veluwe en rondom Ede de hoogste concentratie besmette teken voorkomt, maar ook in andere teekrijke omgevingen (bos, heide, duinen) in Nederland zijn teken gevonden die de Borrelia bacterie met zich meedragen.

"Voege verwijdering van de teken op uw huisdieren verkleint de kans op ontwikkeling van de Ziekte van Lyme!"

Hoe wordt de bacterie overgedragen?

Het type teek dat de bacterie kan overdragen is de Ixodes teek. De bacterie kan zich in wilde dieren (zoals herten zwijnen en reeën) vermeerderen zonder dat deze dieren ziek worden. Wanneer een teek zich voedt op zo’n geïnfecteerd dier, wordt de teek besmet. Deze teek kan dan op zijn beurt weer uw huisdier besmetten.  Onderzoek heeft uitgewezen dat de teek zich minimaal 24 uur moet voeden om voldoende bacteriën over te dragen om ziekte te veroorzaken. Vroege verwijdering van teken verkleint dus de kans op ontwikkeling van ziekte. Wordt Lyme bij uw huisdier vastgesteld dan loopt uzelf geen kans op besmetting via uw huisdier.


Welke symptomen zien we bij een hond of kat bij de Ziekte van Lyme?

Het meest voorkomende verschijnsel is gewrichtsontsteking dat zich uit in plotselinge kreupelheid en pijn aan meerdere gewrichten. Andere verschijnselen zijn:

•koorts

•Verlies van eetlust

•Uitdroging

•Sloomheid

•Gezwollen lymfeklieren

•Aantasting van nieren

•Dood (dit treedt zelden op)


Let op:

- Een rode plek rondom de beet zoals we bij mensen met Lyme zien, zien we niet bij de hond of kat. - Het ontwikkelen van een bult op de plaats van de beet zegt niets over het wel of niet ontwikkelen van LymeKonijnen en warm weer

Konijnen kunnen niet tegen warmte. Ze hebben geen zweetklieren maar kunnen hun warmte alleen kwijt via de oren, voorpoten en door sneller te ademen. Bij hogere temperaturen worden ze langzamer en eten ze minder, of helemaal niet meer. Konijnen die in het wild leven zoeken bij warm weer hun koele hol onder de grond op. Voor konijnen die als huisdier gehouden worden is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze geen zonnesteek oplopen of oververhit raken. lees meer..

omdat élk dier goede zorg en gezondheid verdient!

Partners en Sponsoren