doelstelling
SponsorKliks, gratis sponsoren!


DOELSTELLING


De missie van Stichting Dolittle is mensen steunen die vanwege hun financiële situatie niet in staat zijn om de kosten van de medische zorg voor hun huisdier te betalen.


Voor mensen met weinig financiële middelen zijn huisdieren vaak hun enige steun en toeverlaat. Echter is het juist voor deze mensen vaak niet mogelijk om hun huisdieren de noodzakelijke (medische) zorg te geven


Beleidsplan

Het bestuur van Stichting  Dolittle geeft in het beleidsplan de richting aan om de doelstelling te verwezenlijken. Het beleid is hierbij afhankelijk van de ontwikkelingen in de regelgeving en in de maatschappij en het aan haar ter beschikking staande budget. Het beleidsplan wordt in principe voor vier jaar opgesteld maar wordt aangepast wanneer ontwikkelingen, regelgeving en/of budgettaire mogelijkheden daartoe aanleiding geven.
Realiseren van doelstellingen..

Enkele doelstellingen:


  • Optimaal werven van donateurs, fondsen en huisdierpleeggezinnen.
  • Versterken van onze lobby richting politiek en beleidsmakers (regio Venlo)
  • Draagvlak in de samenleving voor onze doelstellingen vergroten (regio Venlo)
  • Intensiveren van de samenwerking met dierenartsen in de regio.
  • Samenwerkingsverbanden met andere organisaties, die iets voor de Stichting Dollittle kunnen betekenen, intensiveren.
  • Zoeken van mensen die bereid zijn tijdelijk de zorg voor het huisdier van een ander over te nemen (huisdierpleeggezin).


omdat élk dier goede zorg en gezondheid verdient!

Partners en Sponsoren