steun-ons-informatie

STEUN-ONS-INFORMATIE


Geven met belastingvoordeel

Om voor de noodzakelijke medische kosten te blijven zorgen hebben we uw steun nodig waar we langere tijd op kunnen rekenen. Met een ‘periodieke schenking’ doneert u minimaal 5 kalenderjaren lang een vast bedrag. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen u en Stichting Dolittle, waardoor de gift aftrekbaar wordt van de belasting. Het levert dus voordeel op! U kunt daardoor meer geven zonder dat het u meer kost.

Stel: u doneert nu € 200,00 per jaar en krijgt hiervoor niets terug van de Belastingdienst. Dan kunt u met een periodieke schenking zelfs € 344,00 per jaar doneren, omdat u (indien u in de inkomstenschrijf van 42% valt) € 144,00 van de Belastingdienst terugkrijgt.

Netto doneert u dan nog steeds € 200,00 per jaar, maar de dieren ontvangen € 144,00 extra.


 

ANBI-status

Stichting Dolittle voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingdienst stelt voor een ‘algemeen nut beoogde instelling’, oftewel ANBI. Deze goedkeuring is belangrijk omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen.  Dus alles komt ook daadwerkelijk ten goede aan ons werk voor de dieren.

Stichting Dolittle is een ANBI instelling. Dit betekent dat Stichting Dolittle geen belasting hoeft te betalen over uw projectbijdrage.


Nalaten aan Stichting Dolittle

Een wereld zonder dierenleed. Daar dromen we iedere dag van bij Stichting Dolittle. Droomt u met ons mee? Als u Stichting Dolittle opneemt in uw testament, dan stelt u ons werk en de toekomst voor dieren ook voor later veilig. Met een plekje in uw testament maakt u echt het verschil!


Hoe kunt u helpen?

Er zijn twee manieren om Stichting Dolittle op te nemen in uw testament:

•Erfstelling – U kunt Stichting Dolittle bij testament benoemen tot (mede)erfgenaam. Met zo'n erfstelling ontvangt Stichting Dolittle een bepaald percentage van uw nalatenschap. U bepaalt uiteraard zelf wie welk percentage krijgt.

•Legaat - Als u Stichting Dolittle niet tot erfgenaam wilt maken, maar wel in uw testament wilt opnemen, kunt u Stichting Dolittle een legaat nalaten. Dit betekent dat u een vastgesteld geldbedrag / percentage van uw nalatenschap of een bepaald goed (bijvoorbeeld een woning, een stuk grond of een aandelenportefeuille) nalaat aan Stichting Dolittle. Het is mogelijk meerdere legaten op te nemen in het testament.


Nalaten in 5 stappen

1.Breng uw bezit en schulden in kaart. Bij bezit moet u denken aan spaargeld, aandelen en andere effecten, onroerend goed en waardevolle spullen. Daar moet u leningen, een hypotheek en andere verplichtingen weer vanaf trekken. Wat overblijft is uw vermogen.

2.Maak een lijst van begunstigden. Aan welke dierbare (klein)kinderen, familie en vrienden wilt u wat nalaten? En welke goede doelen neemt u in uw testament op? We hopen graag dat u aan Stichting Dolittle denkt!

3.Zet uw wensen op een rij. Moeten er speciale zaken worden geregeld of verdeeld? Heeft u huisdieren onder te brengen? Welke andere wensen heeft u? De notaris kan u helpen uw wensen om te zetten naar een testament.

4.Kies een executeur.  Een executeur wordt in het testament benoemd als degene die uw zaken regelt na uw overlijden. Heeft u iemand in gedachten om uw nalatenschap af te wikkelen? Een familielid of goede bekende? Ook Stichting Dolittle kan als executeur voor u optreden.

5.Ga naar een notaris. Een testament opstellen gebeurt altijd via de notaris. De kosten kunnen verschillen per notaris en per testament.


Gegevens voor de notaris

Wilt u Stichting Dolittle in uw testament opnemen? Dan heeft uw notaris de volgende gegevens nodig:

Statutaire naam: Stichting Dolittle

Statutaire zetel: Venlo

Bezoekadres: Molierelaan 176, 5924 AN  Venlo

Postadres: Molierelaan 176, 5924 AN  Venlo

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Limburg onder nummer 14130548Partners en Sponsoren