hulp nodig?
SponsorKliks, gratis sponsoren!


KOM IK IN AANMERKING VOOR HULPKom ik in aanmerking voor financiele hulp?

Huisdiereigenaren waarvan het vermogen onder bewind is gesteld, die woonachtig zijn in de regio Venlo en die  in een problematische positie zijn geraakt waardoor zij de medische noodzakelijke zorg voor hun huisdieren niet meer kunnen bekostigen, en dit kunnen aantonen, kunnen een aanvraag indienen.

Het gaat hierbij om een eenmalige financiële tegemoetkoming in de kosten.


Men dient een kostenraming of nota van de medische noodzakelijke behandelingen en vervolgbehandelingen te overleggen.


De huisdiereigenaar betaalt bij een toekenning een eigen bijdrage, afhankelijk van de draagkracht, met een minimum van € 25,-.


De toegekende vergoeding wordt uitsluitend rechtstreeks betaald aan de dierenarts. Alleen facturen die rechtstreeks van de dierarts afkomen, komen voor vergoeding in aanmerking. Wij vergoeden geen facturen die komen van factoringsmaatschappijen.


De eigenaar dient hiervoor de gevraagde gegevens aan te leveren, zodat er een draagkrachberekening kan worden gemaakt.


Vergoedingen moeten, voorafgaand aan de behandeling worden aangevraagd, met uitzondering van spoedbehandelingen die direct moeten worden uitgevoerd om het leven van een dier te redden. De aanvraag voor een vergoeding dient binnen 2 weken na een spoedbehandeling te worden ingediend.


Stichting Dolittle geeft geen garantie voor financiële steun aangezien de stichting afhankelijk is van giften.


Medisch noodzakelijke zorg..

Welke kosten worden vergoed?

De door de dierenarts noodzakelijke geachte medische behandelingen van honden, katten, knaagdieren en vogels kunnen in aanmerking komen voor een financiële vergoeding.

Welke kosten worden niet vergoed?


Gedragstrainingen, controles, voeding, verzorging, dierbenodigdheden, inentingen, anti parasitaire behandelingen (vlooien-, wormen- en teken kuren), standaard medicatie, regelmatig terugkomende behandelingen, levensbeëindigingen en  kosten van een crematie.

omdat élk dier goede zorg en gezondheid verdient!

Partners en Sponsoren