jaarverslag 2021

JAARVERSLAG 2021


Stichting Dolittle

Algemene gegevens:

 

Adres:

Molierelaan 176

5924 AN Venlo

 

Telefoonnummer:

077-396 95 87

 

Website:

www.stichtingdolittle.nl

 

Facebook:

Stichting Dolittle

 

E-mail:

info@stichtingdolittle.nl

 

Kvk nummer:

14130548

 

Fiscaal nummer:

822.198.162

 

Bankrekeningnummer:

NL67INGB0006049577

 


 

 

Bestuur:

 

Stichting Dolittle is opgericht op 22 maart 2010.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 

Voorzitter:​​ ​Monique Jacobs

Penningmeester:​​Alda Peters

Secretaris:​​ ​Sandra Elias 

Missie en Visie

Voor mensen die het financieel moeilijk hebben zijn er inmiddels voedselbanken, kledingbanken en allerlei andere fondsen waarop zij een beroep kunnen doen. Voor de dieren is dat echter niet het geval. Deze zijn vaak het kind van de rekening.

 

Er zijn veel baasjes die in deze tijd vaak amper geld hebben om hun vaste lasten te betalen en levensmiddelen te kopen. Er is dan geen geld meer over om de noodzakelijke medische kosten voor hun huisdieren te betalen. Voor de meeste baasjes zijn de dieren hun steun en toeverlaat. In Veel gevallen wordt er echter toch noodgedwongen voor gekozen om zieke dieren niet te laten behandelen. Met als gevolg dat er veel dieren zijn die onnodig veel (pijn)lijden door hun lichamelijke klachten en waarschijnlijk een pijnlijk leven een langzame dood tegemoet zien. In veel gevallen zullen de baasjes ervoor kiezen om afstand te doen van het dier. Dit is heel triest en heeft tot gevolg dat de dierenasiels overvol raken. Waarschijnlijk wordt er voor veel van deze dieren ook geen nieuw baasje meer gevonden. Erger nog is het wanneer baasjes, omdat ze de kosten voor hun huisdier niet meer kunnen betalen, het dier op straat of in het bos “dumpen”. In een beschaafde maatschappij mag dit niet voorkomen.

Om in ieder geval een paar van deze dieren te kunnen helpen hebben wij Stichting Dolittle opgericht. Om de dieren te kunnen helpen zijn wij afhankelijk van donaties.

We helpen nu al een aantal dieren op kleine schaal. Ons doel is echter om Stichting Dolittle te laten groeien zodat wij in de toekomst steeds meer dieren en hun baasjes kunnen helpen. Ook wil de Stichting in de toekomst opvangplekken zoeken voor dieren die tijdelijk uit huis geplaatst moeten worden, totdat de eigenaar weer in staat is de zorg van het huisdier zelf op zich te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekenhuis opname of tijdelijke opname in een instelling.

Wij zijn wel van mening dat de baasjes te allen tijde zelf verantwoordelijk blijven voor hun huisdieren en vragen hen dan ook altijd om zelf, indien mogelijk, een (kleine) eigen bijdrage te betalen.


 

Doelstellingen

De doelstellingen van Stichting Dolittle is mensen steunen die vanwege hun financiële situatie tijdelijk niet in staat zijn om de kosten van de medische zorg voor hun huisdier te betalen.

Voor mensen met weinig financiële middelen zijn huisdieren vaak hun enige steun en toeverlaat. Echter juist voor deze mensen is het vaak niet mogelijk om hun huisdieren de noodzakelijke (medische) zorg te geven.


Enkele doelstellingen:

  • Optimaal werven van donateurs, fondsen en huisdierpleeggezinnen.
  • Versterken van onze lobby richting politiek en beleidsmakers (regio Venlo)
  • Draagvlak in de samenleving voor onze doelstellingen vergroten (regio Venlo)
  • Intensiveren van de samenwerking met dierenartsen in de regio.
  • Samenwerkingsverbanden met andere organisaties, die iets voor de Stichting Dollittle kunnen betekenen, intensiveren.
  • Zoeken van mensen die bereid zijn tijdelijk de zorg voor het huisdier van een ander over te nemen (huisdierpleeggezin).

 

 

Beleidsplan

Het bestuur van Stichting  Dolittle geeft in het beleidsplan de richting aan om de doelstelling te verwezenlijken. Het beleid is hierbij afhankelijk van de ontwikkelingen in de regelgeving en in de maatschappij en het aan haar ter beschikking staande budget. Het beleidsplan wordt in principe voor vier jaar opgesteld maar wordt aangepast wanneer ontwikkelingen, regelgeving en/of budgettaire mogelijkheden daartoe aanleiding geven.

 

 

Activiteiten in 2021

Door de corona pandemie was het helaas niet mogelijk om activiteiten te organiseren.

Met in achtneming van de corona maatregelen hebben we de vergaderingen zoveel mogelijk door laten gaan.

De vergaderingen hebben plaatsgevonden op:

14 april  2021

1 mei 2021

28 juni 2021

3 augustus 2021

7 september 2021

23 november 2021

De vergaderingen stonden voornamelijk in het teken van werven van sponsoren en giften. Omdat de stichting in het geheel afhankelijk is van giften van derden is het van belang om altijd te blijven nadenken over de mogenlijkheden om inkomsten te verwerven en daarmee ook meteen de naamsbekendheid te vergroten. Dit hebben we o.a. gedaan door meer gebruik te maken van onze facebookpagina en door het onderzoeken van een eventuele samenwerking met andere partijen. Een doelstelling die we in 2021 hebben kunnen realiseren is het plaatsen van een artikel in De Limburger. Hierop hebben we veel positive reacties ontvangen. Naar aanleiding van het artikel zijn er extra giften binnengekomen waar we uiteraard erg blij mee waren. Ook hebben we een gift ontvangen van de burgelijke godshuizen. Alle gevers willen wij bij deze hartelijk bedanken voor hun steun. Hierdoor hebben wij de hulp kunnen bieden die zo broodnodig is.

We hopen dat er in de toekomst weer meer activiteiten mogelijk zijn, waarbij we ondermeer denken aan themabijeenkomsten.

 

 

Vooruitblik

In 2022 hopen we meer bekendheid te krijgen. Dit willen we onder andere bewerkstellingen door het zoeken van samenwerking met andere partijen en het organiseren van themabijeenkomsten. We willen ervoor zorgen dat de stichting voldoende financiele middelen heeft om de aanvragen voor medische behandelingen van huisdieren te kunnen bekostigen zodat we aanvragen die in aanmerking komen voor een vergoeding niet hoeven af te wijzen. In 2022 verwachten we een uitbreiding van aanvragen voor vergoedingen.

Partners en Sponsoren